De zorgboerderij

Op de zorgboerderij maken wij voornamelijk gebruik van drie methodieken. De eerste methodiek is een afgeleide van de systeemtheorie. Hierbij worden verhoudingen in het gezin, gedrag, beoordelingen en beslissingen als een functie van de onderlinge relaties tussen personen bestudeerd en gerapporteerd. Het is geen volledige systeemtheoretische aanpak, omdat er niet direct in het gezin wordt geparticipeerd. Indien er behoefte bestaat vanuit het systeem rondom de cliënt kan ik coaching bieden aan leden van dit systeem (ouders, broers, zussen, opa's en oma's). De coaching is op basis van mijn opleiding Equine Assisted Coaching level 1 en level 2. 

Er zijn hier drie belangrijke theoretische invalshoeken:

 • De ontwikkeling als transactioneel proces van het menselijk gedrag en de ontwikkeling zijn een complex samenspel van elkaar beïnvloedende factoren.
 • De ego-ontwikkeling en ondersteuning; hoe komt de ontwikkeling van mensen vanuit hen zelf en in relatie tot de omgeving tot stand?
 • Creativiteit van mensen kunnen hun leven en levensomstandigheden mede vormgeven.

De drie belangrijkste invalshoeken zijn hier:

 • Het complexe samenspel van de ontwikkeling als transactioneel proces van het menselijk gedrag en de ontwikkeling
 • De ego-ontwikkeling en ondersteuning; hoe komt de ontwikkeling van mensen vanuit hen zelf en in relatie tot de omgeving tot stand?
 • De vormgeving van het leven en de levensomstandigheden met behulp van/door middel van creativiteit

Vanuit deze invalshoeken bekijk ik:

 • de relatie tussen houding en gedrag
 • verzuim, verloop van het traject, stressproblematiek en prestaties
 • motivatie, sociale cognitie en perceptie in relatie tot groepskenmerken

De zorgvraag van de cliënt is het uitgangspunt van de toegepaste methodiek.
Sommige doelen worden bereikt door oplossingsgericht te werken, maar vaak is het leerproces al effectief (genoeg).
De methodische benadering wordt uitgevoerd met behulp van werkzaamheden op en rond de boerderij. 
Afhankelijk van de gestelde doelen en de wensen van de cliënt bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit dierverzorging. De dieren die we op de boerderij hebben zijn: ezels, paarden, pony's, alpaca's, schapen, konijnen, kippen, honden en katten.
Er bestaat een mogelijkheid om vaardigheden te leren die te maken hebben met zelfstandig wonen, indien daar behoefte aan is. Bij erg slecht weer kunnen we binnenactiviteiten doen, zoals creatief bezig zijn. Bovendien is er een mogelijkheid om in de keuken activiteiten te doen.

Voor wie en de kosten:

De zorgboerderij is er voor jongeren en volwassenen vanaf 17 jaar:

 • ...met een autistisch spectrum stoornis
 • ...met een psychiatrische achtergrond
 • ...die niet in aanmerking komen voor betaald werk.

De dagbesteding wordt gefinancierd via PGB of ZIN.