Voor verwijzers

Eefje Heemskerk Coaching & Zorg op Maat biedt dagbesteding aan jeugd, jongvolwassenen en volwassenen vanaf 5 jaar met een autisme spectrum stoornis, trauma gerelateerde klachten, psychiatrische achtergrond, licht verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid,  HSP (hooggevoeligheid) en zij die niet in aanmerking komen voor betaald werk. Ook is het mogelijk om individuele begeleiding te ontvangen doormiddel van inzet van paarden.

Wij leveren:

– Zorg in Natura (ZIN)
– Persoonsgebonden budget (PGB)
– Wet Langdurige Zorg (WLZ op PGB basis)

Wij zijn vanaf januari 2022 onderaannemer voor de WMO bij Klaver 4 en als onderaannemer via Klaver 4 bij het samenwerkingsverband ZZRJ voor de jeugd aangesloten.

Wij zijn aangesloten bij geschillencommissie Zorg Algemeen