Op de zorgboerderij bieden we dagbesteding aan jongeren en volwassenen vanaf 12 jaar met een autisme spectrum stoornis, psychiatrische achtergrond, licht verstandelijke beperking en zij die niet in aanmerking komen voor betaald werk. Naast de dagbesteding bieden we ook individuele begeleiding met inzet van paarden aan volwassenen, jeugdhulp met inzet van paarden, dagbesteding jeugd én werk- leertrajecten in het pension (Villa Hondegem). 

  • Dagbesteding (vanaf 12 jaar)
  •  Individuele begeleiding met inzet van paarden aan volwassenen
  • Dagbesteding Jeugd (vanaf 5 jaar)
  • Jeugdhulp met inzet van paarden (vanaf 5 jaar)
  • Werk- leer trajecten in het pension (vanaf 12 jaar)